Frågor och svar

Frågor och svar

Här hittar du några av de vanligaste frågorna som vi brukar få, om att hyra förråd.

Om du inte får svar på just din fråga, är du varmt välkommen att ringa till oss på 0157-45 44 00 eller mejla din fundering till info@ladulaslager.se.

Det är naturligtvis svårt att exakt veta hur mycket plats just du behöver. Kanske är du en samlare eller har väldigt lite, men vi har tagit fram en vägledning för dig som känner dig osäker. Den är baserad på våra erfarenheter av hur våra kunder valt genom åren. Här hittar du Storleksguiden.
Du kan få tillgång till ditt förråd direkt, när du gjort en bokning och skrivit under ett kontrakt.
Vi finns normalt inte på själva anläggningen. Men om du behöver träffa oss eller vill titta på ett förråd, så kan vi boka en tid. Vi är på plats inom 5–15 minuter.
Du hyr precis så länge som du behöver. Det kan vara allt från bara några dagar till flera år. Uppsägning måste ske före den 15:e i månaden; se nästa fråga.
Det enklaste är att gå till menyn Självservice och klicka på Avboka. Du är naturligtvis alltid välkommen att ringa, men vi vill alltid ha en skriftlig uppsägning. Uppsägning gör du innan den 15:e varje månad för att slippa bli fakturerad för nästkommande månad.
Du kan lägga upp ett autogiro hos oss när som helst, och betala via det. Det är bara att kontakta oss, så löser vi det tillsammans. Du kan också ordna autogiro genom Autogirots webbplats . Klicka på knappen Start och sedan söker du enklast efter LLL (Malmahus/LLL). Klicka på länken till oss och följ därefter instruktionen för autogiro.
Eftersom inpassering sker med mobiltelefon kan du enkelt öppna för en person som ska komma till ditt förråd. Tänk bara på att den personen måste ha nyckel till ditt lås!